Zum Inhalt springen

System zgłaszania nieprawidłowości w firmie Bardusch

Wspólna praca na rzecz przejrzystości i odpowiedzialności

Inne języki / Other languages:

Deutsch  English   Français   Italiano  Español   Magyar 

Czy masz wiedzę lub nawet podejrzenie naruszenia prawa lub obowiązków?

System informowania o nieprawidłowościach umożliwia pracownikom, partnerom biznesowym i innym osobom zgłaszanie możliwych naruszeń ogólnie uznanych i specyficznych dla Bardusch standardów, a także przepisów krajowych i międzynarodowych (whistleblowing). Obejmuje to poważne naruszenia zgodności i przestępstwa, takie jak korupcja i oszustwo, kradzież i defraudacja, przymus i zastraszanie, a także inne naruszenia zasad, takie jak dyskryminacja i nadużycie władzy. Można również zgłaszać naruszenia praw człowieka i ochrony środowiska oraz związane z nimi zagrożenia. Zbliżające się lub planowane naruszenia lub zwykłe podejrzenia również mogą i powinny być zgłaszane. Nawet jeśli z perspektywy czasu okażą się one bezpodstawne, sygnaliści nie zostaną ukarani.

Informacje dotyczące Bardusch Beteiligungen GmbH & Co KG oraz Bardusch GmbH & Co KG i jej spółek zależnych można przesyłać za pośrednictwem formularza internetowego WhistleFox:

Osoby zgłaszające nieprawidłowości mogą również przesłać swoje zgłoszenie osobiście, telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną na adres:

Prawnik dr André-M. Szesny, LL.M.

Heuking Kühn Lüer Wojtek Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten mbB

Georg-Glock-Straße 4

40474 Düsseldorf

Tel. 0211/60055-217

E-mail [email protected]

 

Podaj nazwę firmy, której dotyczy sprawa, opisz fakty tak dokładnie, jak to możliwe, w tym zaangażowane osoby, czas i miejsce incydentu oraz podaj nazwiska świadków. Jeśli to możliwe, prześlij również dokumenty, takie jak zdjęcia, wiadomości e-mail itp. potwierdzające podejrzenia.

 

Cel systemu zgłaszania nieprawidłowości

  • Wczesne wykrywanie i zapobieganie: System zgłaszania nieprawidłowości umożliwia nam identyfikowanie potencjalnych problemów i zagrożeń na wczesnym etapie oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu zapobiegania naruszeniom. Przyczynia się to do zwiększenia bezpieczeństwa i przejrzystości naszych łańcuchów dostaw.
  • Ochrona sygnalistów: Cenimy odwagę i uczciwość osób zgłaszających wykroczenia. Nasz system zapewnia, że sygnaliści pozostają anonimowi i są chronieni przed ewentualnymi represjami.
  • Odpowiedzialność i przejrzystość: Reagując na informacje i wprowadzając ulepszenia, demonstrujemy naszą odpowiedzialność wobec ludzi i środowiska. Przejrzysta komunikacja na temat naszych działań wzmacnia zaufanie naszych interesariuszy.

 

Twoje komentarze są dla nas ważne

Zachęcamy wszystkich pracowników, partnerów biznesowych, osoby dotknięte naruszeniami i grupy interesu do korzystania z naszego systemu zgłaszania nieprawidłowości. Twoje informacje pomogą nam zorganizować nasze łańcuchy dostaw w sposób zrównoważony i wziąć na siebie odpowiedzialność. Razem możemy wnieść pozytywny wkład i pomóc w kształtowaniu przyszłości naszej branży.

Dziękujemy za zaufanie i wsparcie!

 

Informacje na temat dyrektywy UE w sprawie ochrony sygnalistów i ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG)

Wyżej wymienione kanały kontaktowe służą również jako centra sprawozdawcze w rozumieniu dyrektywy UE w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia. Są one również otwarte dla pracowników odpowiednich spółek Bardusch.

Regulamin postępowania zgodnie z § 8 ust. 2 LkSG można znaleźć tutaj.