Ugrás a tartalomra

Munkaruházati előírások

Mire utasíthat a munkáltató?

A munkaruha kezelése gyakori konfliktusforrás a munkáltató és a munkavállaló között. A vonatkozó jogszabályok felületes ismerete mindkét félre jellemző, ami sok felesleges vitához vezet, és ezek ritkán oldódnak meg a felek kölcsönös megelégedésére. A bardusch tisztában van vele, hogy a munkaruha kérdéseiben milyen utasításokat adhat a munkáltató, és milyen szabadsága van a munkavállalónak a munkaruhája megválasztása során.
A munkaruházatra vonatkozó előírások sokfélék lehetnek. Egyes munkaadók csak a dolgozók általános megjelenését írják elő, mások apró részletekbe menően szabályozzák a ruhaviseletüket. Vajon melyik döntést kell kötelezőnek tekinteni, és hol vannak a munkáltatói jogok határai? Ebben a kérdésben általában fontos szerepe van, hogy miféle munkát végez a dolgozó és milyen munkaruhában. Természetes, hogy nem lehet összehasonlítani például egy ipari termelő vállalat kötelező védőruházatát a kórházban vagy a gasztronómiában dolgozók higiénikus védőruhájával, illetve az ezekre vonatkozó szabályozást. Minden területen más szabályok és előírások vannak, amit gyakran a szakszervezetek is szabályoznak.

Védőruházat: munkahelyi biztonság

A védőruházat használata általában szigorúan szabályozott, nincs sok megbeszélnivaló. A termelőüzemekben és a fizikai munkaterületeken a védőruha viselete kötelező. A ruha alapanyagát az adott munka miatt fenyegető veszélyek szerint kell megválasztani, és ezeket a dolgozók általában el is fogadják. A ruházat a munkaterület és az elhárítandó kockázat szerint külsőre is könnyen azonosítható. A védőfelszereléseket, - legyen szó sisakról, megfelelő lábbeliről vagy légző maszkról - a munkáltató bocsátja a munkavállaló rendelkezésére egészségének védelmében.

A védőruhát és védőfelszereléseket rendszeresen ellenőrizni kell, hogy megfelelnek-e a funkciójuknak. Ennek elmaradása büntetést, jogi következményeket vagy kártérítés fizetését vonhatja maga után. A védőfelszerelés biztosítása a munkáltató feladata, de a munkavállaló részéről is felmerülnek kötelezettségek, aminek alapeleme, hogy a vonatkozó biztonsági előírásokat minden esetben be kell tartaniuk. Ellentétes esetben a figyelmeztetéstől az elbocsátásig terjedő retorziókkal kell számolniuk. Ha a kötelezettségek be nem tartása okoz káreseményt, a biztosító is megtagadhatja a kártérítést, és az eset anyagi következményei is a dolgozót terhelhetik.

Egyéb ágazatok munkaruhái

Bemutatjuk azt is, mi a helyzet azokban az ágazatokban, ahol a dolgozó egészségét nem fenyegeti veszélyes munkahelyi ártalom.A munkaadó ilyen esetekben is előírhatja a dolgozók egységes megjelenését a vállalti arculat erősítése érdekében. Az ilyen megjelenésnek főleg az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatban álló dolgozóknál van szerepe. Az egységes megjelenés elhanyagolása akár gazdasági következményekkel is járhat. A ruházatra vonatkozó elvárásokat ilyenkor munkahelyi megállapodásban, vagy a munkaszerződésben rögzítik, és sok munkahelyen van az öltözködésre vonatkozó irányelv, közismert angol nevén a "dress code". A munkáltató ilyenkor is elvárja a munkahelyen a megfelelő megjelenést.

A kötelező előírások határai

Ha a munkahelyen egészségre ártalmas kockázat fenyeget, és ennek megfelelően megállapodás született a védőruházat viseléséről, akkor a dolgozó szabálysértést követ el, ha nem az előírt védőruhában jelenik meg a munkában. Itt is előfordulnak azonban kivételek. Ha például a higiéniai előírások maradéktalan betartása akadályokba ütközik, akkor sem követelheti meg senki, hogy a dolgozó piszkos munkaruhát viseljen a munkahelyén. Előfordulhatnak vallási okokra visszavezethető kivételek is. Egy szakácsnő például viselhet kendőt a fején akkor is, ha a higiéniai előírások ezt nem teszik kötelezővé. Harmadik kivétel lehet a személyiségi jogok tiszteletben tartása, ahol azonban fontos szerepet kap az arányosság elve is. Mindenkinek lehet olyan a hajviselete, amilyen neki tetszik, de a biztonsági és egészségvédelmi szempontokat nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Összefoglaló

Az alapszabály szerint a munkavállalónak be kell tartania a munkaadó előírásait.
A biztonsági kérdések tekintetében általában nincs kivétel, és az előírások megsértése szankciókat von maga után. Másrészről a munkavállalónak jogában áll a védőruhát térítésmentesen igényelnie. Ez a jogviszony kétoldalú, ahol mindkét félre feladatok hárulnak. Azokon a területeken is elvárható az előírásos megjelenés, ahol a dolgozó egészségét nem fenyegeti közvetlen munkahelyi ártalom. Kivételeket képezhetnek a munkaruházat egyes mennyiségi vagy minőségi adottságai, a vallási, esetleg személyiségi jogi körülmények.

A munkaruha otthoni mosásának kockázatai

A munkaruházat otthoni mosása csökkenti a ruha védelmi képességeit, és ezáltal a dolgozó munkahelyi biztonságát. Bértextília-szolgáltatásunk megnyugtató alternatívát kínál erre a problémára.

Az otthoni mosás nem helyettesítheti
a profi tisztítást és karbantartást

  • A szakszerűtlen eljárás felveti az átszennyezés kockázatát

  • Az öblítőszerek és helytelenül megválasztott mosási hőfok károsító hatásai

  • A felülvizsgálat, kockázatértékelés, minőségellenőrzés és dokumentáltság hiánya

  • A PSA védőfelszerelések javításának és karbantartásának szakszerűtlen folyamatai csökkentik a hatékonyságot

  • A ruha összemehet, a hibák nem megfelelően kerülnek javításra

  • Szennyezőanyagok kerülhetnek a háztartásba is