Przejdź do treści
pracownik w ubraniach roboczych bardusch

Kto ma obowiązek zapewnić pracownikom odzież roboczą?

Każdy pracownik ma prawo do tego, aby w pracy skorzystać z ubrań roboczych i ochronnych, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

Odpowiedzialność leży po stronie pracodawcy, który ma obowiązek zaopatrzyć nieodpłatnie pracowników w odpowiednie ubrania robocze i obuwie ochronne. Kiedy zapewnic je pracownikowi? Na samym początku należy wyjaśnić różnicę pomiędzy odzieżą robocząodzieżą ochronną.

Ubrania robocze a ubrania ochronne - różnice

Mimo, że większość z nas stosuje te określenia naprzemiennie, to nie są to synonimy.

  • Odzież robocza - chroni prywatne ubrania pracownika przed zabrudzeniem czy zniszczeniem. Najczęściej stosuje się ją w miejscach, gdzie ważna jest sterylność produktu, czyli m.in. w zakładach gastronomicznych, ośrodkach medycznych, salonach kosmetycznych lub fryzjerskich.
  • Odzież ochronna - ma na celu ochronę zdrowia pracownika. Ubrania ochronne mają zabezpieczać pracownika przed ewentualnymi urazami ciała oraz zagrożeniami występującymi podczas wykonywania pracy. Odzież ochronna musi być wykonana z wysokiej jakości materiałów, które gwarantują bezpieczeństwo i komfort pracy. Sama higiena ubrań ochronnych nie jest prosta - należy stosować odpowiednie preparaty oraz przestrzegać odpowiednich warunków prania, by odzież zachowała swoje właściwości, tak ważne podczas ochrony pracownika. Ubrania ochronne, w zależności od rodzaju, muszą spełniać adekwatną normę. Tak więc prawidłowe dobranie odzieży ochronnej do stanowiska pracy jest bardzo istotne.

Czy pracodawca musi zapewnić ubrania robocze?

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi odzieży oraz artykułów ochrony roboczej, szczególnie na tych stanowiskach, na których może występować zabrudzenie bądź zniszczenie ubrań osobistych. Odzież robocza może być też przyznawana ze względu na wymagania sanitarne, technologiczne, epidemiologiczne lub bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Dotyczy to szczególnie takich branż jak: ogrodnictwo, rolnictwo, gastronomia, hotelarstwo, służby medyczne, branże farmaceutyczne, kwiaciarnie, sklepy oraz leśnictwo.

W niektórych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na używanie ubrań osobistych, pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z zasadami BHP.

Dlaczego warto wyposażyć pracownika w odzież roboczą?

Korzyści dla pracodawcy:

  • ubrania robocze zapewniają czystość i sterylność w zakładzie pracy, co zapewnia najwyższą jakość produkcji;
  • jest to dodatkowa forma reklamy, dzięki umieszczaniu logo na odzieży roboczej;
  • wzrasta motywacja pracowników, co przekłada się na lepsze efekty pracy.

Korzyści dla pracownika:

  • oszczędność pieniędzy, które pracownik musiałby wydać na nowe ubrania;
  • poczucie, że pracodawca dba o pracownika;
  • wyższy komfort pracy dzięki materiałom, które zapewniają wygodę oraz lepszą wentylację;
  • pracownik nie musi martwić się o estetykę swojej odzieży, ponieważ obowiązkiem pracodawcy jest pranie i naprawa ubrań roboczych.

Czy pracodawca musi zapewnić odzież ochronną?

W wielu zawodach ubrania robocze nie są wystarczające, dlatego, aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnienia odzieży ochronnej. Ubrania ochronne są wymagane na tych stanowiskach, które wiążą się z zagrożeniem zdrowia bądź życia pracownika. Jak sama nazwa wskazuje, odzież ta chroni człowieka przed niebezpiecznymi czynnikami związanymi z charakterem wykonywanej pracy. Zaliczamy do nich: zagrożenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, biologiczne i atmosferyczne. Ubrania ochronne stosuje się szczególnie w takich branżach jak: spawalnictwo, laboratoria, zakłady chemiczne, przemysł wydobywczy, górnictwo, przetwórstwo tworzyw sztucznych, gazownie i elektrownie, produkcja oraz transport substancji niebezpiecznych, przemysł szklarski, odlewnie żelaza, miedzi i aluminium, stacje paliw.

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca nie może dopuścić pracownika do stanowiska pracy bez odzieży ochronnej, która jest na nim wymagana. Jego obowiązkiem jest także sprawdzanie, czy pracownik prawidłowo użytkuje ubrania ochronne i czy są one odpowiedniej jakości.

Istotnym krokiem ze strony pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniej pielęgnacji odzieży ochronnej. Rozumiemy przez to pranie, konserwację oraz naprawy. Jeśli pracodawca nie ma takich możliwości w swoim zakładzie, może skorzystać z zewnętrznych firm, które zajmują się serwisem ubrań roboczych i ochronnych. W naszych pralniach poza czyszczeniem można liczyć na wszelkie naprawy odzieży roboczej oraz wymianę na nową, jeśli poprzednia utraciła swoje funkcje ochronne. Korzystając z naszych usług można zaoszczędzić sporo czasu, uzyskać stabilizację kosztów oraz pewność, że pracownik ma odpowiednie ubranie ochronne w zależności od stanowiska.

W wypadku, gdy pracodawca nie zapewni higienicznych i bezpiecznych warunków pracy na danym stanowisku, możliwa jest ingerencja Państwowej Inspekcji Pracy, która może wystąpić o ukaranie pracodawcy wysokimi grzywnami.

Środki ochrony indywidualnej - co to takiego?

Niektóre stanowiska pracy wymagają szczególnej ochrony pracownika, gdzie poza odzieżą ochronną wymagane jest także stosowanie środków ochrony indywidualnej, których zapewnienie również leży po stronie pracodawcy. Przez środki ochrony indywidualnej rozumiemy wszystkie środki noszone lub trzymane przez pracownika, które zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo w pracy z czynnikami szkodliwymi. My także w ramach naszych usług wyposażamy naszych klientów o artykuły ochrony osobistej.

kontakt z firmą bardusch polska

Dane kontaktowe