Przejdź do treści
personel pomieszczeń czystych typu cleanroom

Pomieszczenia czyste - kwalifikacja mikrobiologiczna personelu

Pomieszczenia typu cleanroom to miejsca szczególne, w których utrzymanie szeroko rozumianej czystości i jej bieżące monitorowanie są priorytetem dla otrzymania produktu wolnego od zanieczyszczeń.

Jednak by ją utrzymać należy nieustannie kontrolować takie pomieszczenie czyste typu cleanroom oraz personel. Jak się okazuje to właśnie ludzie przebywający w pomieszczeniu czystym typu cleanroom są największym zagrożeniem generując i przenosząc niepożądane zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aby zminimalizować to ryzyko pracownicy są wyposażeni we właściwy strój oraz cyklicznie poddawani są badaniom.

Jak utrzymać czystość w pomieszczeniach czystych typu cleanroom?

Przed podjęciem pracy w pomieszczeniu czystym typu cleaneroom obowiązkowe jest przejście wielu szkoleń, m.in. z prawidłowego przygotowania się do wejścia (np. mycie i dezynfekcja rąk), ubierania się w śluzach oraz z właściwego poruszania się. Odpowiednia technika zakładania odzieży roboczej i elementów jednorazowych stroju oraz odpowiedzialne zachowanie daje wysoką gwarancję, że nasz pracownik będzie "bezpieczny" dla wytwarzanego produktu i otoczenia. Należy jednak pamiętać o regularnych kontrolach w trakcie pracy. Najczęściej stosowane do tego są płytki odciskowe, na których zostaje pobrany odcisk z dłoni oraz stroju wierzchniego (okolice przedramienia). Częstotliwość takich badań jest uzależniona od klasy czystości naszych pomieszczeń typu cleanroom. Dodatkowo raz w roku należy wykonać kwalifikację personelu oceniając czystość mikrobiologiczną, polegającą na minimum trzykrotnym ubraniu się w odzież roboczą i każdorazowo po przebraniu, pobraniu odcisków ze stroju oraz dłoni. Pozwala to jednoznacznie zweryfikować umiejętności personelu i wykluczyć potencjalne błędy. Jednak w przypadku podejrzenia pojawienia się skażenia biologicznego należy zwiększyć kontrolę i przeprowadzić ponowne szkolenie z prawidłowego zakładania ubrań do pomieszczeń czystych typu cleanroom, aby zagwarantować pełne bezpieczeństwo.

Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, że "wyjątkowe miejsca" czekają na "wyjątkowych ludzi", którzy z całą odpowiedzialnością i starannością będą dbać, by powierzone im zadania realizowane były zgodnie z jakością, którą gwarantują warunki pomieszczeń czystych typu cleanroom. Nowoczesne technologie zapewniające właściwą kontrolę w tych pomieszczeniach i świadomy personel to najlepszy duet w sztafecie o sukces. My zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego nasi pracownicy serwisujący odzież roboczą do pomieszczeń czystych typu cleanroom stosują się do powyższych zasad, by zadbać o bezpieczeństwo Twoich produktów.

Więcej informacji:

Kierownik Cleanroom
Sylwester Didyłowski
+48 506 365 624
sylwester.didylowski@bardusch.pl