Przejdź do treści
personel pomieszczeń czystych typu cleanroom

Pomieszczenia czyste - kwalifikacja mikrobiologiczna personelu

Pomieszczenia typu cleanroom to miejsca szczególne, w których utrzymanie szeroko rozumianej czystości i jej bieżące monitorowanie są priorytetem dla otrzymania produktu wolnego od zanieczyszczeń. Jednak by ją utrzymać należy nieustannie kontrolować takie pomieszczenie oraz personel.

Jak się okazuje to właśnie ludzie przebywający w pomieszczeniu czystym typu cleanroom są największym zagrożeniem generując i przenosząc niepożądane zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aby zminimalizować to ryzyko pracownicy są wyposażeni we właściwy strój oraz cyklicznie poddawani są badaniom.

Jak utrzymać czystość w pomieszczeniach czystych typu cleanroom?

Przed podjęciem pracy w pomieszczeniu czystym typu cleaneroom obowiązkowe jest przejście wielu szkoleń, m.in. z prawidłowego przygotowania się do wejścia (np. mycie i dezynfekcja rąk), ubierania się w śluzach oraz z właściwego poruszania się. Odpowiednia technika zakładania odzieży roboczej i elementów jednorazowych stroju oraz odpowiedzialne zachowanie daje wysoką gwarancję, że nasz pracownik będzie "bezpieczny" dla wytwarzanego produktu i otoczenia. Należy jednak pamiętać o regularnych kontrolach w trakcie pracy. Najczęściej stosowane do tego są płytki odciskowe, na których zostaje pobrany odcisk z dłoni oraz stroju wierzchniego (okolice przedramienia). Częstotliwość takich badań jest uzależniona od klasy czystości naszych pomieszczeń typu cleanroom. Dodatkowo raz w roku należy wykonać kwalifikację personelu oceniając czystość mikrobiologiczną, polegającą na minimum trzykrotnym ubraniu się w odzież roboczą i każdorazowo po przebraniu, pobraniu odcisków ze stroju oraz dłoni. Pozwala to jednoznacznie zweryfikować umiejętności personelu i wykluczyć potencjalne błędy. Jednak w przypadku podejrzenia pojawienia się skażenia biologicznego należy zwiększyć kontrolę i przeprowadzić ponowne szkolenie z prawidłowego zakładania ubrań do pomieszczeń czystych typu cleanroom, aby zagwarantować pełne bezpieczeństwo.

Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, że "wyjątkowe miejsca" czekają na "wyjątkowych ludzi", którzy z całą odpowiedzialnością i starannością będą dbać, by powierzone im zadania realizowane były zgodnie z jakością, którą gwarantują warunki pomieszczeń czystych typu cleanroom. Nowoczesne technologie zapewniające właściwą kontrolę w tych pomieszczeniach i świadomy personel to najlepszy duet w sztafecie o sukces. My zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego nasi pracownicy serwisujący odzież roboczą do pomieszczeń czystych typu cleanroom stosują się do powyższych zasad, by zadbać o bezpieczeństwo Twoich produktów.

Więcej informacji:

Kierownik Cleanroom
Sylwester Didyłowski
+48 506 365 624
sylwester.didylowski@bardusch.pl