Przejdź do treści

Koncepcja - HACCP

Koncepcja Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (w skrócie HACCP) została pierwotnie opracowana w celu produkcji żywności astronautów odpowiedniej do miejsca.

Dzisiaj Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zaleca stosowanie koncepcji HACCP w celu zapewnienia higieny żywności konsumentom na całym świecie.

Każda firma z branży żywnościowej, musi opierać się na koncepcji HACCP. Wymaga tego w szczególności polskie rozporządzenie w sprawie żywności i „międzynarodowy standard żywności”, który ma szczególne znaczenie przy produkcji dla prywanych marek handlowych.

Kluczowym elementem koncepcji higieny jest odzież HACCP pracowników, którzy mają kontakt z żywnością.

7 kroków
koncepcji HACCP

 • 1.

  Analiza wszystkich istniejących zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności w obszarze odpowiedzialności firmy

 • 2.

  Identyfikacja krytycznych punktów kontroli bezpieczeństwa żywności w firmie

 • 3.

  Definicja granic tolerancji w punktach kontrolnych

 • 4.

  Ciągłe monitorowanie punktów kontrolnych

 • 5.

  Definiowanie błędów, jeśli limity tolerancji zostaną przekroczone

 • 6.

  Sprawdź, czy system nadaje się do zapewnienia bezpieczeństwa żywności

 • 7.

  Dokumentacja wszyskich procesów

To również
może Cię zainteresować