Schutz von Lebensmitteln mit HACCP Kleidung von bardusch

Koncepcja - HACCP

Koncepcja Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (w skrócie HACCP) została pierwotnie opracowana w celu produkcji żywności astronautów odpowiedniej do miejsca. Dzisiaj Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zaleca stosowanie koncepcji HACCP w celu zapewnienia higieny żywności konsumentom na całym świecie.

Każda firma z branży żywnościowej, musi opierać się na koncepcji HACCP. Wymaga tego w szczególności polskie rozporządzenie w sprawie żywności i „międzynarodowy standard żywności”, który ma szczególne znaczenie przy produkcji dla prywanych marek handlowych. Kluczowym elementem koncepcji higieny jest odzież HACCP pracowników, którzy mają kontakt z żywnością.

7 kroków

koncepcji HACCP

  1. Analiza wszystkich istniejących zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności w obszarze odpowiedzialności firmy
  2. Identyfikacja krytycznych punktów kontroli bezpieczeństwa żywności w firmie
  3. Definicja granic tolerancji w punktach kontrolnych
  4. Ciągłe monitorowanie punktów kontrolnych
  5. Definiowanie błędów, jeśli limity tolerancji zostaną przekroczone
  6. Sprawdź, czy system nadaje się do zapewnienia bezpieczeństwa żywności
  7. Dokumentacja wszyskich procesów

Możesz być

zainteresowany również tym