Przejdź do treści
praca w pomieszczeniu czystym typu cleanroom

9 kroków do najwyższej czystości w pomieszczeniach typu cleanroom

Aby chronić przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem wrażliwe procesy produkcyjne nowoczesnych produktów w przemyśle farmaceutycznym, kosmicznym, lotniczym, optycznym lub high-tech, należy nosić specjalną odzież roboczą minimalizującą zanieczyszczenia drobnoustrojami oraz emisję cząstek w pomieszczeniach czystych typu cleanroom.

Czyszczenie bardzo wrażliwych tekstyliów jest jedną z najtrudniejszych dziedzin w pielęgnacji ubrań roboczych, którą opanowało tylko kilku specjalistów. W bardusch wiemy, co jest ważne w obróbce tekstyliów do pomieszczeń czystych typu cleanroom - maksymalne bezpieczeństwo bez "jeśli" i "ale".

Pomieszczenie czyste typu cleanroom będące częścią zakładów produkcyjnych bardusch jest wyposażone w nowoczesny park maszynowy. Szczególnie w przypadku wrażliwej odzieży roboczej do pomieszczeń czystych typu cleanroom nie może być absolutnie żadnego źródła błędu, dlatego cykl prania musi być tak precyzyjny, jak to tylko możliwe.

Serwis odzieży roboczej do pomieszczeń czystych typu cleanroom

W przypadku bardzo wrażliwych ubrań roboczych do pomieszczeń czystych typu cleanroom należy bezwzględnie wykluczyć źródła błędów. Zapewniamy to dzięki naszej pełnej usłudze tekstylnej. Tworzymy indywidualną koncepcję odzieży roboczej, ale również plan sanityzacji dla każdego klienta, zajmujemy się zakupem i przechowywaniem ubrań do pomieszczeń czystych typu cleanroom. Zapewniamy serwis tekstylny z profesjonalną pielęgnacją, odbiorem i dostawą tekstyliów.

9 kroków do maksymalnej czystości w pomieszczeniach typu cleanroom

1. Odbiór odzieży roboczej

Regularnie odbieramy od klienta używane ubrania robocze do pomieszczeń czystych typu cleanroom i dostarczamy je do wyspecjalizowanych zakładów produkcyjnych bardusch. Przetwarzana jest tam tylko odzież robocza do pomieszczeń czystych typu cleanroom.

2. Transport ubrań roboczych

Odzież robocza jest transportowana za pomocą specjalnych kontenerów, aby minimalizować ryzyko uszkodzenia i kontaminacji.

3. Kontrola odzieży roboczej

Sprawdzamy ubrania robocze pod kątem uszkodzeń, naprawiamy je w razie potrzeby i wymieniamy zgodnie z ustalonymi cyklami lub gdy występuje taka konieczność. Kontrolujemy również ilość cząstek uwalnianych przez tekstylia. Wraz z dostawą odzieży roboczej otrzymasz raport z ilości tych cząstek.

4. Pranie ubrań roboczych

Odzież robocza trafia do pralnicy, gdzie zachodzą w pełni bezpieczne, higieniczne i dezynfekujące procesy, redukujące obciążenie mikrobiologiczne oraz usuwające cząsteczki i inne zanieczyszczenia.

5. Bariera pomieszczenia czystego typu cleanroom

Funkcja barierowego ładowania pralnicy przenosi wyprane ubrania robocze z maszyny bezpośrednio do pomieszczenia czystego typu cleanroom, zatwierdzonego zgodnie z normą ISO 14644-1 dla klasy ISO5.

6. Pomieszczenie czyste typu cleanroom

Parametry, takie jak liczba cząstek w powietrzu, ciśnienie powietrza, liczba wymian w pomieszczeniu czystym typu cleanroom i jakość używanej wody są sprawdzane online. Kontrolujemy również ilość mikroorganizmów zgodnie z Dobrą Praktyką Produkcyjną. Dzięki temu pełna dokumentacja i identyfikowalność jest możliwa w dowolnym momencie.

7. Opakowanie odzieży roboczej

Tekstylia są następnie pakowane w specjalne worki polietylenowe lub w opakowania papier-folia przeznaczone do sterylizacji. Opakowania stosowane w bardusch do pomieszczeń czystych typu cleanroom zapewniają, że ani cząstki, ani drobnoustroje nie przedostaną się do zawartości podczas transportu.

8. Sterylizacja ubrań roboczych w autoklawach

Sterylizacja odzieży roboczej odbywa się w autoklawie spełniającym wymagania norm EN 17665-1 i EN 285. Dzięki bieżącej kontroli mikrobiologicznej i raportom z przebiegu procesu masz zawsze pewność co do sterylności ubrań roboczych.

9. Dostawa odzieży roboczej

Gotowe tekstylia pakowane są w odpowiednie pojemniki transportowe zgodnie z ustalonymi warunkami i dostarczane do klienta na czas.

Bezpieczeństwo ubrań roboczych do pomieszczeń czystych typu cleanroom

Twoje bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem. Nasza ciągła kontrola odzieży roboczej pod kątem uszkodzeń gwarantuje, że poszczególne ubrania zostaną wymienione lub naprawione po uzgodnionych cyklach, lub w razie potrzeby. Dzięki temu Twoi pracownicy zawsze będą mieli do dyspozycji w pełni funkcjonalną odzież roboczą do pomieszczeń czystych typu cleanroom.

Nasze pralki to produkty wykonane na zamówienie, spełniające wszystkie normy dla pomieszczeń czystych typu cleanroom. Używana przez nas woda osmotyczna i stosowane chemikalia do mycia są specjalnie dostosowane do wymagań pomieszczeń czystych typu cleanroom. Nasze pralnie posiadają wdrożony system Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego, zgodny z normą DIN EN 14065:2016. Gwarantujemy niezmiennie wysoki standard higieny dzięki walidowanym, dezynfekującym procesom mycia, systematycznemu monitorowaniu jakości mikrobiologicznej oraz regularnym szkoleniom pracowników, zgodnie z normą RAL GZ 992/1-4. Nasze zarządzanie jakością jest zgodne z normą DIN EN ISO 9001:2015, a wykrywanie cząstek zgodne z normą ASTM-F51-00.

Aby zagwarantować punktualną dostawę ubrań roboczych, opracowaliśmy skuteczną koncepcję awaryjną, dzięki której w razie wypadku mamy możliwość natychmiastowego przetworzenia prania w innym miejscu, które również spełnia wszystkie niezbędne wymagania.

Walidacja

Przejrzyste procesy

Wypracowaliśmy system, w którym dokumentujemy cały proces, dzięki czemu jest on przejrzysty. Wszystkie istotne operacje są zgodne ze standardem Dobrych Praktyk Produkcyjnych. Serwisujemy odzież roboczą do pomieszczeń czystych typu cleanroom zgodnie z normą ISO EN 14644-1 w klasach ISO 5/6. Postępujemy zgodnie ze specyfikacjami zarządzania jakością oraz posiadaną przez nas certyfikacją ISO 9001:2008.

Certyfikowane procedury prania ubrań roboczych

Do odzieży roboczej do pomieszczeń czystych typu cleanroom stosuje się pralkowirówki ze specjalnym procesem prania. Jego skuteczność jest sprawdzana przez wiodące instytuty higieny, takie jak Instytut Roberta Kocha czy Instytut Higieny Hohenstein. Detergenty również podlegają regularnym kontrolom. W procesie mycia używana jest wyłącznie specjalnie uzdatniona i stale monitorowana woda. Czyszczenie odbywa się regularnie w kwalifikowanych pomieszczeniach klasy ISO 5/6. System monitorowania stale kontroluje warunki w pomieszczeniu (ciśnienie, wielkość i liczba cząstek). Sterylizacja odbywa się w ciągle walidowanych sterylizatorach parowych. Odpowiadają one normom EN 17665-1 i EN 285. Protokoły te są udostępniane klientom.

Unikalne opakowanie

Wskaźniki na opakowaniu dokumentują wynik prawidłowego autoklawowania. Stałe monitorowanie, regularne szkolenia i ciągłe badania mikrobiologiczne są również częścią standardu.

Ubrania do pomieszczeń czystych - filtr między człowiekiem a produktem

Aby chronić produkty przemysłu farmaceutycznego, technologii medycznej i mikroelektroniki przed zanieczyszczeniem przez personel, oferujemy odzież roboczą wielokrotnego użytku dla klas pomieszczeń ISO od 5 do 8, która jest specjalnie dostosowana do warunków panujących w pomieszczeniach czystych typu cleanroom.

Więcej informacji:
Kierownik Cleanroom
Sylwester Didyłowski
+48 506 365 624
sylwester.didylowski@bardusch.pl