Przejdź do treści

RODO

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest firma bardusch Sp. z o.o., ul. Prężyńska 38, 48-200 Prudnik.
  2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, obsługa informatyczna.
  4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania.
  6. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
  8. Dane kontaktowe Specjalisty ds. Ochrony Danych Osobowych - tel.: +48 510 165 481, e-mail: roman.kleczka@bardusch.pl.

Może się Pani / Pan sprzeciwić stosowaniu plików cookie w dowolnym momencie, odpowiednio dostosowując ustawienia plików cookie.