Przejdź do treści

RODO

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (Bardusch Polska sp. z o.o. ul. Prężyńska 38, 48-200 Prudnik).
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem (link do regulaminu).
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, obsługa informatyczna.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
  8. kontakt z Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych tel.: +48, 510 165 481, e-mail: roman.kleczka@bardusch.pl

 

Możesz sprzeciwić się stosowaniu plików cookie w dowolnym momencie, odpowiednio dostosowując ustawienia plików cookie.

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookie, dostosowując odpowiednio swoje ustawienia dotyczące plików cookie.