Preskočiť na obsah

Bardusch Slovensko

Odborníci na textilný manažment,
Spoľahlivý partner v textilnom servise,
Jedinečné pracovné oblečenie

Prenájom pracovného oblečenia, respektíve servis pracovných odevov existuje vo svete už takmer 50 rokov a na Slovensku viac ako 20 rokov. Moderný a jednotný vzhľad pracovného oblečenia prispieva k nezameniteľnému imidžu každej spoločnosti.Túto skutočnoť si uvedomujú firmy v rámci každého segmentu trhu. Okrem toho však pochopili aj ďalšie výhody textilnej spoločnosti Bardusch Slovensko, ktorá pre svojich klientov zabezpečuje výrobu, dopravu, skladovanie, udržiavanie či čistenie pracovných odevov.

Spoločnosť Bardusch bola založená v Nemecku v roku 1871. Momentálne je celosvetovým lídrom v segmente pracovného oblečenia.

So 4 000 zamestnancami a viac ako 40 práčovňami zásobuje takmer 90 000 klientov.

Vďaka kvalitným službám a profesionálnemu prístupu v Maďarsku, Rakúsku a na Slovensku bola spoločnosť Bardusch ocenená titulom „Worldwide Supplier of the Year“, ktorý udeľuje spoločnosť General Motors.

Textilný manažment je veľmi dôležitým prvkom logistiky. Vďaka nášmu internému systému dostanú všetci zamestnanci nové oblečenie, pričom každý kus oblečenia má svoj indentifikačný štíto s čiarovým kódom. Ten obsahuje všetky potrebné informácie o samotnom odeve. Zamestnanci, respektíve nositeľia tohto oblečenia dostanú svoj pracovný odev vyčistený vždy načas. Odevy sa dodávajú individuálne s inštaláciou skriniek s uzamykateľnými zásuvkami.

Na faktúrach je v rámci controllingu vždy uvedené množstvo použitého oblečenia pre aktuálny počet zamestnancov aj v rámci viacerých pracovných stredísk.

Ako významnú pomoc v rámci riadenia kvality je možnosť sledovania odevov. Viete si v systéme pozrieť ako vyzerajú vaše zásoby pracovného oblečenia, či všetci nový zamestnanci dostali pridelené nové oblečenie alebo napríklad, ktoré ochranné odevy sú pripravené na použitie.

Reagujeme na dopyt po antistatických alebo ESD ochranných odevoch, ktoré sa využívajú v automobilovom či elektrotechnickom priemysle. V rámci farmaceutického priemyslu a výroby zdravotníckych pomôcok poskytujeme službu bezmikróbnych odevov vhodných do sterilného prostredia.

Prevádzka spoločnosti Bardusch je auditovaná podľa noriem ISO 9001 a 14001. Životné prostredie chráni biologickým čistením odpadových vôd a v roku 2014 získala aj „Certifikát zeleného čistenia textílií“. V dôsledku rastúcich požiadaviek na ekologickejšie podnikanie spoločnosť Bardusch rozšírila svoju existujúcu jednotku o novú halu a o investície do energetickej optimalizácie

Začiatkom roka 2016 získala maďarská pobočka spoločnosti Bardusch certifikát "Hohenstein Laboratories GmbH & Co KG: RAL-GZ 992 - Professional Textile Services”, ktorý potvrdzuje, že sa spoločnosť zaviazala k neustálej kvalite a rozvoju ekologického podnikania.

Skutočný význam našich textilných službieb je v cenovo výhodnom systéme

Využívanie našich služieb v rámci prenájmu pracovného oblečenia má mnoho výhod.

Pracovné odevy si naši zákazníci nemusia kupovať. Platia formou mesačných či týždenných servisných poplatkov.

Týmto spôsobom si tak naši klienti znižujú náklady spojené s nákupom a skladovaním pracovného oblečenia.

Na rozdieľ od klasického nákupu oblečenia sa napríklad netvoria zásoby pužitého oblečenia po zamestnancovi, ktorý skončí, no vracia sa do nášho skladu na neskoršie použitie.

Slovensko, Bratislava Uli. Tel: 0948 733 138

Mail: [email protected]

Web: www.bardusch.sk

Nič nám nie je bližšie ako pracovné odevy, o ktoré sa vám denne staráme. Naše pracovné oblečenie denne využíva viac ako 1 000 000 pracovníkov po celej Európe.

Hospodárte rozumne a využite kvalitné a efektívne služby spoločnosti Bardusch Slovensko

Finančná flexibilita je pre každú spoločnosť veľmi dôležitá. Vďaka našim službám dokážete ušetriť značné finančné zdroje