Preskočiť na obsah

Kúpa alebo prenájom?
Pracovné odevy / ochranné odevy

Zodpovednosť a právne aspekty prenájmu pracovných odevov

Chemikálie, lepidlo, olej – pracovné odevy vašich zamestnancov sú každý deň vystavené rôznym nečistotám. Dôkladné čistenie odevov je kľúčovým faktorom, ktorý je možné vykonávať len na vysokej profesionálnej úrovni, aby špeciálne pracovné odevy pri čistení nestratili svoje pôvodné vlastnosti.

Len tak môže pracovný odev plniť svoju funkciu ochrany zdravia pracovníkov a posilňovania bezpečnosti na pracovisku.

Pracovné a ochranné odevy sú dnes už neodmysliteľné takmer v každom odvetví, či už ide o výrobu alebo zdravotníctvo. V závislosti od činnosti a pracovného prostredia sú na pracovný odev vyvýjané rôzne vonkajšie vplyvy. Napríklad manuálni pracovníci musia byť často chránení pred poveternostnými vplyvmi ako dážď či vietor, ale aj proti prípadným odreninám a škrabancom.

Pri čistení treba dodržiavať dôležité procesy a technológie, ktoré zabezpečia, aby si pracovný odev zachoval ochrannú funkciu aj po niekoľkých praniach.

Čistenie pracovného oblečenia
v domácom prostredí je rizikové

V rámci prieskumu verejnej mienky sa zisťovalo správanie spotrebiteľov v súvislosti s čistením pracovných odedov. Prišlo sa na to, že 80% respondetov uviedlo, že svoje pracovné oblečenie perú doma vo svojej práčke. 

Aj vaši zamestnanci patria do tejto skupiny? Len drvivá menšina zamestnancov si uvedomuje riziká spojené s domácim praním svojho pracovného odevu.

Ochranná funkcia pracovného odevu sa pritom znižuje alebo dokonca úplne eliminuje. 

Štúdia vyhodnotila argumenty, ktoré sú proti domácemu čisteniu:

 

 • Nie všetky škvrny a nečistoty sa dajú odstrániť

  Aj keď pracovný odev vyzerá čisto, môžu byť na ňom zvyšky nebezpečného materiálu. V tomto prípade je narušená ochranná funkcia odevu.

 • Kontaminácia vlastného oblečenia

  Väčšina pracovníkov perie pracovný odev spolu s domácim oblečením. V takýchto prípadoch však zabúdajú, že na ochrannom odeve môžu byť zvyšky nebezpečných látok. Spoločným praním bielizne pracovníci riskujú kontamináciu vlastného oblečenia.

 • Účinná ochranná funkcia pracovného odevu zaniká

  V dôsledku nesprávneho nastavenia teploty vody pri praní stráca pracovný odev čiastočne alebo úplne svoju ochrannú funkciu.

 • Ochrannú funkciu zhoršujú aj nevhodné čistiace prostriedky

  Väčšina opýtaných používa na pracovné odevy bielidlá a odstraňovače škvŕn, ktoré sú na pracovné odevy menej účinné. Profesionálne prípravky používané pri priemyselnom čistení sú účinnejšie, no zároveň šetrnejšie. Čistiace prostriedky používané v domácnosti zhoršujú ochranné schopnosti pracovného odevu.

 • Domáce opravy znižujú aj účinnosť pracovných odevov

  Účinná ochranná funkcia pracovného odevu sa môže stratiť aj vtedy, ak pracovník vykonáva opravy odevu v domácom prostredí

 • Občasná kontrola pracovného odevu nestačí

  Zamestnanec aj zamestnávateľ kontrolujú pracovný odev len príležitostne, čo nestačí na zaručenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnanca. Počas tohto procesu sa pri rýchlej výmene pracovného odevu odhalia iba viditeľné poškodenia.

 • Žiadna následná starostlivosť

  S každým čistením sa ochranná schopnosť pracovného odevu znižuje. Preto je potrebné oblečenie pri následnej starostlivosti pravidelne kontrolovať. Napríklad ako dobre oblečenie odoláva pri účinkoch chemikálií.

Pracovný odev
má hlavne ochranné vlastnosti

Ochranný odev pri práci má rôzne úlohy. Od jednoduchých funkcií ako viditeľnosť v zlých podmienkach cez protipožiarnu ochranu až po ochranu pred extrémnym chladom. Ochranné odevy musia spĺňať tieto funkcie v závislosti od konkrétneho odvetvia a činnosti pracovníkov.

Jeden pracovník musí byť chránený pred ohňom a druhý pred chladom. Podľa toho sa menia aj normy a predpisy pre ochranné odevy. Pre zdravie a bezpečnosť pracovníka musí ochranný odev spĺňať tieto normy.

 • Pri domácom praní ochranného odevu hrozí, že odev stratí svoju ochrannú funkciu. Nečistoty a škvrny nezmiznú bez stopy, ich stopy zostávajú na oblečení aj po vyčistení, čím sa znižuje funkcia viditeľnosti oblečenia. Pri neodbornom čistení môže dôjsť aj k poškodeniu reflexných pások, čím sa požadovaná funkcia viditeľnosti ešte viac znižuje alebo dokonca úplne eliminuje.

 • Škvrny a nečistoty sa z pracovného odevu v domácej práčke nedajú poriadne odstrániť. To môže byť veľmi riskantné, pretože zvyšky materiálu, ktoré zostanú na odeve, môžu byť horľavé, čo znamená, že ochranný odev stratil svoju účinnú schopnosť odolávať ohňu. Okrem toho sa tiež neodhalia poruchy, pretože chýba aj fáza následnej odbornej kontroly.

 • Protipožiarny odev môže ľahko stratiť svoju odolnosť voči plameňom, ak nie je správne vypraný. Navyše nie je možné z neho pri domácom praní odstrániť všetky škvrny a nečistoty, čo má taktiež škodlivý vplyv na elektrostatické vlastnosti oblečenia. Chýbajúca dodatočná úprava a kontrola kvality vedie k častým poškodeniam odevu.

 • Pri domácom praní zostávajú na oblečení škvrny a nečistoty zo zvyškov materiálov, ktoré rovnako ako domáce pracie prostriedky a bielidlá majú škodlivý vplyv na elektrostatické vlastnosti oblečenia. Prípadné poškodenie vlákna má negatívny vplyv aj na jeho ochrannú funkciu.

 • Pri domácom praní pracovného odevu nie je možné materiál opätovne impregnovať. Následko toho je, že vaše oblečenie stráca odolnosť voči chemikáliám.

 • Nesprávne čistenie pracovného odevu môže spôsobiť zhlukovanie vlákien ochranného odevu proti chladu, čo znižuje izolačnú schopnosť materiálu.

 • Schopnosť pracovného odevu vás chrániť pred poveternostnými vplyvmi úzko súvisí s jeho impregnáciou. Dodatočná impregnácia, ktorá sa pri domácom praní vynecháva, výrazne znižuje funkčnosť oblečenia.

  Malé množstvo bielizne vložené do práčky môže navyše spôsobiť poškodenie steny bubna. To môže dokonca viesť ku kompletnej poruche práčky.

Kto znáša náklady na čistenie?

Zníženie kvality pracovných a ochranných odevov môže mať vážne následky, nakoľko nie je možné zaručiť zdravie a bezpečnosť zamestnancov. Ak zamestnávateľ nedokáže zabezpečiť ochranu zamestnanca v maximálnej možnej miere, môže to mať za následok právne sankcie. 

Pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je nevyhnutné tiež pravidelné a odborné čistenie pracovných a ochranných odevov. 

Domáce pranie oblečenia neposkytuje zaručenú ochranu ani požadovanú čistotu. Bezpečnosť pracovníkov tak môže byť ohrozená rôznymi rizikami.

Zamestnávateľ na seba berie aj značné riziko, ak zverí čistenie pracovného odevu svojim zamestnancom. V európskom právnom systéme je zamestnávateľ zodpovedný za bezpečnosť zamestnancov pri práci a môže za to niesť zodpovednosť. Profesionálne a bezpečné čistenie pracovného odevu je preto v plnom záujme zamestnávateľa.

Ochranný odev, ktorý vyhovuje prísnym predpisom

Ak predpisy BOZP vyžadujú nosenie ochranného odevu, zamestnávateľ ho musí zamestnancom bezplatne sprístupniť. V týchto prípadoch sa môže zamestnávateľovi oplatiť namiesto kúpy ochranný odev prenajať. Zamestnávateľ okrem nákupu ochranných odevov zodpovedá aj za ich čistotu a údržbu. Pri odbornom a dôkladnom čistení ochranných odevov v potravinárskom priemysle treba brať do úvahy aj hygienické hľadiská. Okrem dobre upravených (zakrytých) vlasov a čistých rúk môže len nepoškvrnené oblečenie zaručiť to, že potraviny nebudú kontaminované. Podľa zákona zo dňa 14. júna 2016 je čistenie pracovných odevov v potravinárskom priemysle v Nemecku povinnosťou zamestnávateľa.

Ak ochranný odev nie je podmienkou

Ak nosenie ochranného odevu nie je podmienkou, náklady na čistenie znáša zamestnanec. V pracovnej zmluve je na to často definovaný paušál, ktorý sa zamestnancovi zráža zo mzdy. Ak takýto paušál nie je upravený a zamestnávateľ dá odev vyčistiť, tak náklady na to môže zaúčtovať do dane, či už ochranný odev vyčistí doma, alebo ho zverí odbornej firme. Súčasťou komplexnej služby požičovne textilu bardusch je okrem poradenstva a opráv aj dôkladné a profesionálne čistenie pracovných odevov. Profesionálne čistenie/optimálna starostlivosť je pre zamestnávateľov výhodnejším a bezpečnejším riešením ako domáce pranie.

Profesionálna starostlivosť
Výhody prenajímania pracovných odevov

Ak sa zamestnávateľ rozhodne pracovné odevy namiesto kúpy prenajať, môže využiť aj naše dôkladné a profesionálne čistenie.

Výber a nákup ideálneho pracovného odevu (od jednoduchých odevov až po ochranné odevy) zaberie veľa času. Okrem technických a právnych predpisov musia zamestnávatelia brať do úvahy aj žiadosti jednotlivých odborov.

Súčasťou služby požičovne textilu bardusch je aj poradenstvo, ktoré zabezpečuje výber  tých najvhodnejších pracovných odevov pre daný účel. Vďaka našej odbornej starostlivosti si pracovné oblečenie dokáže dlhodobo zachovať všetky ochranné funkcie.

Profesionálne čistenie uspokojí všetky vaše potreby a taktiež vyhovuje všetkým predpisom. Okrem použitia profesionálnych čistiacich prostriedkov tu zohráva dôležitú úlohu teplota prania, čas a dokonca aj rýchlosť práčky, ktorú je potrebné nastaviť podľa charakteru prania.

Okrem čistenia spoločnosť Bardusch vykonáva aj generálne opravy. Počas našej kontroly nezostanú skryté ani tie najmenšie poškodenia. Ak sa odev nedá opraviť, vymeníme ho.

Ochranný odev vždy zodpovedá aktuálnym ochranným predpisom a normám. Týmto spôsobom je možné zaručiť bezpečnosť zamestnancov na pracovisku.

 

Zhrnutie

Domáce pranie pracovných odevov nesie so sebou značné riziko, ktoré by si mal uvedomovať zamestnávateľ aj zamestnanec.

Vzhľadom na výraznú úsporu času a nákladov by podniky mali zvážiť prenájom pracovných odevov. Ak sú textilné úlohy zverené profesionálnemu poskytovateľovi služieb, výsledok je kvalitnejší a vysoké požiadavky na pracovný odev môžu byť trvalo dodržiavané.

Požičovňa textilu bardusch zaručuje správne a profesionálne čistenie pracovných odevov. Náš proces spĺňa všetky profesionálne požiadavky, čo zaručuje, že ochranná funkcia odevu bude zachovaná po dlhšiu dobu. Aj na základe toho je zdravie a bezpečnosť pracovníkov v dobrých rukách.

Vďaka nám nemusíte riešiť technické a pracovné predpisy či správne mixovanie oblečenia. Zamestnávateľ tak môže sústrediť svoje zdroje na svoju hlavnú činnosť. Týmto spôsobom je zabezpečené profesionálne čistenie pracovných odevov narozdiel od domáceho prania.

Možno vás
bude zaujímať

  Domáce pranie je rizikom pre zamestnávateľa aj zamestnanca