Preskočiť na obsah

Servisný prenájom pracovného oblečenia

Spoločnosť bardusch vám umožní pracovať produktívnejšim a efektívnejšim spôsobom 

Komplexný textilný servis

Mnoho ľudí s rozhodovacou právomocou sa častokrát sťažujú, že nemajú dostatok potrebného času na všetky rozhodnutia, čo ovplyvňuje ich produktivitu a efektivitu práce. Poznáte tento pocit aj vy? Čas sa v dnešnom svete stáva čoraz väčším luxusom.

Textilný servis Bardusch z vašich pliec odstráni všetkú záťaž súvisiacu s pracovným oblečením. Zabezpečíme pre vás komplexné textilné služby. Vy sa tak môžete sústrediť výlučne na hlavnú podnikateľskú činnosť vašej spoločnosti.

Túto službu využíva viac ako 1 milión ľudí v Európe. Denne vyčistíme viac ako 420 000 ton pracovných odevov a následne ich v dohodnutom čase doručíme na dohodnuté miesto.

Pohľad do zákulisia: moderné čistenie textílií pomocou našich certifikovaných a automatizovaných procesov

Komplexný servisný cyklus spoločnosti Bardusch

Opotrebovanie

Vaši zamestnanci si každý deň nájdu svoje čisté pracovné oblečenie vo svojich skrinkách. Obnosené oblečenie sa zhromažďuje v skrinkách bardusch na použité oblečenie.

Zber oblečenia

S našimi vlastnými nákladnými vozidlami sme vždy tam, kde nás treba. Použité oblečenie vyzdvihneme v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste

Čistenie

Prostredníctvom našich certifikovaných a automatizovaných procesov sa o textil staráme a čistíme ho moderným spôsobom. Poškodené a chybné odevy sa opravia alebo vymenia v súlade s priemyselnými predpismi.

Doručenie

Čisté oblečenie dodáme v dohodnutom čase. Vyčistené šatstvo sa individuálne triedi a ukladá do skriniek zamestnancov.

Toto vás bude tiež
možno zaujímať

Čo je ochranný odev?