Preskočiť na obsah

ESD ochranný odev

ESD pracovný odev zabraňuje elektrostatickému výboju. Antistatický (ESD) ochranný odev sa využíva pri výrobe vysoko citlivých komponentov

Pri výrobe komponentov musí ochranný odev proti ESD spĺňať obzvlášť prísne požiadavky. Produkty musia byť počas výroby chránené pred elektrostatickými výbojmi.

Vysoko vodivý ESD ochranný odev Bardusch spĺňa požiadavky normy EN 61340-5-1 a tiež zaisťuje pohodlné nosenie vďaka dobrému strihu a špeciálnym ventilačným otvorom. V našej požičovni textilu je ESD ochranný odev neoddeliteľnou súčasťou konceptu ochrany spoločnosti bardusch. V prípade potreby vieme ochranný odev prispôsobiť imidžu vašej firmy.

Tieto výhody vám ponúka
spoločnosť bardusch

 • Navrhovanie individuálnych pracovných odevov

 • Vytvorenie konceptu ochranného odevu podľa potrieb s bezplatnými skúškami

 • Ochranný odev v súlade s normami a predpismi

 • Trvalá ochranná funkcia počas celého životného cyklu odevu

 • Transparentná správa nákladov

 • Žiadne skladovanie, oblečenie vám príde na dohodnuté miesto v dohodnutý čas

 • Kompletný servis

Čo je vlastne ESD?

Elektrický výboj (ESD) je jav, ktorý sa vyskytuje medzi dvoma objektmi s rôznymi elektrickými nábojmi, keď sa elektrický potenciál týchto dvoch objektov opäť vyrovná. Najmä pri výrobe komponentov existujú určité situácie, ktoré potrebujú silnú ochranu proti takýmto výbojom. Urobíme pár krokov po koberci, dotkneme sa kľučky a už sme svedkami toho javu. V dôsledku trenia pri chôdzi po podlahe sa ľudia rýchlo "nabijú" a obyčajná topánka, ktorá nie je určená na správnu ESD ochranu, toto napätie nemôže viesť. Človek môže cítiť napätie asi 3000 voltov, ktoré už je nepríjemné.

Dobre vedieť:

 • 100 voltov stačí na vymazanie dát z magnetického dátového nosiča
 • 50 voltov môže iskrou odpáliť výbušný plyn
 • 30 voltov môže zničiť elektrický komponent
 • 5 voltov môže poškodiť citlivý mikročip

Aké škody môže spôsobiť elektrostatický výboj (ESD)?

Elektrostatické nabíjanie zhoršuje schopnosť elektronických komponentov chrániť sa pred elektrickým prepätím. To môže viesť k priamemu vybitiu alebo poškodeniu. Dôležitú úlohu v tom zohráva pracovné prostredie a faktory ako vlhkosť vzduchu, teplota, znečistenie, či vlastnosti podlahovej krytiny. Odborníci zvyčajne rozlišujú medzi priamymi a latentnými nedostatkami. Priame chyby, ktoré vedú k obmedzeniu funkcie, možno zvyčajne zistiť priamym pohľadom. Častejšie sú však latentné problémy, ktoré nie sú na prvý pohľad badateľné, no môžu mať vážne následky. Elektrostatický náboj môže nastať nielen priamym kontaktom, ale aj vzduchom. Práve z tohto dôvodu továrne, ktoré vyrábajú diely citlivé na elektrostatický náboj, vytvárajú chránené oblasti (skrátene EPA) s príslušnými bezpečnostnými opatreniami, aby sa predišlo poškodeniu citlivých dielov. Tieto opatrenia zahŕňajú špeciálne balenie, ESD ochranný odev, ESD rukavice a ESD obuv.

ESD ochranný odev sa dá ľahko rozpoznať podľa našitého symbolu. Do tkaniny sú votkané vlákna s dobrou vodivosťou, čo zabraňuje alebo minimalizuje elektrické nabíjanie. Pre ESD ochranu platia aj normy, ktoré musí výrobca ochranného odevu a útvar zodpovedný za bezpečnosť práce dodržiavať. Základnou normou pre ochranu komponentov citlivých na elektrické výboje je DIN EN 61310-5-1 a z tejto hlavnej normy vychádzajú ďalšie predpisy o ESD ochrane.

 • Program ESD: vývoj ochranných opatrení, školenia zamestnancov, vzdelávanie
 • Individuálne opatrenia: uzemnenie pomocou uzemňovacích pásov, vhodný ESD ochranný odev a obuv
 • Opatrenia špecifické pre pracovisko: antistatická podlahová krytina, ESD-chránené stoličky, ESD-bezpečná pracovná plocha, odstránenie nepotrebných izolantov (kávová šálka, pena, lepiace pásky), použitie ionizačných zariadení na zníženie elektrického náboja

Ako zachovať dlhotrvajúcu ochrannú schopnosť ESD ochranného oblečenia?

Ochrannú schopnosť ESD pracovného oblečenia možno trvalo zachovať iba odborným čistením. Oplatí sa preto zveriť čistenie do rúk profesionálneho poskytovateľa služieb, ktorý má potrebné odborné znalosti a zariadenia k tomu určené. Podobne ako ochranné odevy pre čisté priestory, aj ESD ochranné odevy sa vyrábajú v špeciálnom výrobnom procese. Čistenie tejto špeciálnej textílie je vysoká profesionálna výzva, pri ktorej je potrebné dodržiavať prísne predpisy pre zachovanie ochrannej schopnosti odevu. Kompletný servisný cyklus spoločnosti bardusch odstráni túto záťaž z pliec vašej spoločnosti: vyvinieme koncept ochrany, postaráme sa o nákup, skladovanie a profesionálnu údržbu. Čisté oblečenie sa doručí na miesto v presne dohodnutý čas. 

Vďaka dobrému strihu a špeciálnej ventilácii sa ESD ochranný odev bardusch pohodlne nosí aj po dlhšiu dobu a ponúka dlhotrvajúcu ochranu.

Antistatický pracovný odev

Pri výrobe plošných spojov treba venovať osobitnú pozornosť prevencii elektrostatických výbojov, pretože aj najmenší výboj môže zničiť celý komponent. Je veľmi dôležité, aby sa pracovníci dotýkali dielov len správnymi nástrojmi a zároveň je potrebné nosiť aj antistatický pracovný odev.

Antistatický pracovný odev zabraňuje tomu, aby elektrické výboje, ktoré ľudia nevnímajú, spôsobili poškodenie plošného spoja. Počas práce sa môžu pracovníci ľahko nabiť bez povšimnutia, čo však môže spôsobiť nenapraviteľné poškodenie citlivého komponentu. Samozrejme je tiež dôležité, aby bola podľa toho navrhnutá aj samotná miestnosť alebo napríklad podlahová krytina, ktorá by mala byť antistatická. Nami ponúkané antistatické pracovné odevy spĺňajú príslušné normy a zároveň sú pohodlné, dobre vetrajú a nestanú sa nepohodlnými ani pri celodennom nosení.

Naša spoločnosť vám vie dodať antistatické pracovné odevy aj s vašim firemným logom. Čoraz viac ľudí si uvedomuje dôležitosť vytvárania firemného imidžu, toho sa však našťastie netreba vzdať ani v prípade, že na výrobu citlivých súčiastok či plošných spojov je potrebný špeciálny ochranný odev. Antistatické pracovné odevy môžu byť opatrené firemným logom rovnako, ako keby išlo o jednoduché odevy.

Ak potrebujete antistatický pracovný odev, tak ste na najlepšom mieste! Sme vám k dispozícii s celým radom služieb. Vykonávame úpravu produktov na mieru, ako aj ich opravu či výmenu. V prípade potreby sa vám postaráme aj o antistatický pracovný odev. Oblečenie vyzdvihneme a po odbornom vyčistení doručíme späť na miesto. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich produktov alebo služieb, neváhajte nás kontaktovať, naši zamestnanci vám radi pomôžu!

S ESD ochranným odevom proti poškodeniu spôsobenému elektrostatickým výbojom

Výroba rôznych elektronických súčiastok si vyžaduje veľkú pozornosť z viacerých hľadísk. Okrem potrebných odborných znalostí netreba zabúdať, že ak pracovníci nenosia takzvaný ESD ochranný odev, tak bohužiaľ aj malý elektrostatický výboj môže ľahko spôsobiť väčšie poškodenie výrobkov.

Ochranný odev proti ESD tomu zabraňuje. Na to, aby sa dáta vymazali napríklad z magnetického nosiča alebo sa úplne zničila elektrická súčiastka, stačí pri výrobe aj veľmi malé napätie, ktoré pri práci ľahko vzniká. Ochranný odev proti ESD je však schopný rozptýliť toto napätie, takže nespôsobí poškodenie komponentov, ak sú pracovníci závodu nevedome elektrostaticky nabití.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich produktov alebo by ste sa chceli dozvedieť viac o ESD ochrannom odeve, neváhajte nás kontaktovať na uvedených kontaktných údajoch! Naši kolegovia sú pripravení vám pomôcť a informovať vás o všetkých detailoch.

Toto by vás tiež
mohlo zaujímať

Zvýšte vaše tržby so spoločnosťou bardusch