Preskočiť na obsah

Ochranné vybavenie (PSA)

pre bezpečnosť na pracovisku

Koľkým nebezpečenstvám na pracovisku je pracovník vystavený a ktoré nemožno na 100 % eliminovať napriek všetkému vášmu úsiliu? Tieto nebezpečenstvá možno zmierniť dodržiavaním pravidiel a používaním rôznych ochranných prostriedkov (hlava, tvár, oči, sluch, dýchanie, ruky, nohy, pokožka). Ochranné prostriedky Bardusch zodpovedajú normám a predpisom špecifickým pre daný produkt, preto ako doplnok k ochranným odevom a pracovným odevom poskytujú pracovníkom ochranu a pocit bezpečia podľa platných predpisov. Ochranné prostriedky možno na pracovisku používať len v čo najčistejšom stave a pracovníci musia byť na ich používanie riadne zaškolení. Požičovňa textilu Bardusch zabezpečuje, že ochranné prostriedky sú v čistom stave vždy keď ich dodajú v dohodnutý čas na dohodnuté miesto.

Portfólio produktov, ktoré ponúka spoločnosť bardusch

Doplňte pracovný odev svojich zamestnancov o produkty, ktoré ponúka spoločnosť bardusch! Máme kompletný výber ochranných pomôcok od prilieb cez rukavice až po obuv zamestnancov. Našou spoľahlivou značkou je EUROSAFETY, ktorá zaisťuje ochranu hlavy, očí a tváre, no zároveň znižuje riziko pádu vďaka vynikajúcej pracovnej obuvi.

Toto vás tiež
môže zaujímať