Przejdź do treści
pracownik pomieszczenia czystego typu cleanroom

Zagrożenia dla pomieszczeń czystych typu cleanroom

Człowiek to nieodłączny element procesów produkcyjnych, które odbywają się w pomieszczeniach czystych typu cleanroom.

Przebywając w ich przestrzeni musisz wiedzieć, że znajdujesz się w środowisku ściśle kontrolowanym. Zarówno ilość cząstek, wilgotność, temperatura i czystość mikrobiologiczna to strategiczne czynniki wpływające na uzyskanie produktu wolnego od jakichkolwiek zanieczyszczeń. O ile na część z nich pracownik pomieszczenia czystego typu cleanroom nie ma wpływu, to mikrobiologia i cząstki są tymi, które w dużej mierze zależą niego samego.

Czy człowiek jest zagrożeniem dla pomieszczeń czystych?

Na początku trzeba sobie uświadomić, że mikroorganizmy kolonizują praktycznie każdą powierzchnię ciała ludzkiego, która ma kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Ich ogólna populacja jest 10 razy większa od komórek, z których jest zbudowane ciało dorosłego człowieka. W szczególności należy zwrócić uwagę na włosy, skórę, nos i jamę ustną. To przez te miejsca w ponad 90% dochodzi do zanieczyszczeń mikrobiologicznych stref czystych typu cleanroom. I dlatego tak ważnym elementem jest prawidłowa higiena osób tam przebywających oraz przestrzeganie procedur zachowań, które pozwalają na zminimalizowanie niebezpieczeństwa zanieczyszczenia. Zarówno dobry stan zdrowia, samokontrola ruchów, tj. dotykanie twarzy czy przestrzeganie schematu zakładania odzieży roboczej, w znacznym stopniu eliminują zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w pomieszczeniach czystych klasy A i B, do których ubrania robocze muszą być sterylne, zgodne z Dobrą Praktyką Produkcyjną, z ang. Good Manufacturing Practice (GMP).

Jak utrzymać właściwe warunki w pomieszczeniu czystym typu cleanroom?

Aby spełniać najwyższe wymagania mikrobiologiczne i czystości pyłowej, proces czyszczenia odzieży roboczej musi także odbywać się w pomieszczeniach typu cleanroom, zgodnie z GMP. Należy pamiętać, że mikroorganizmy przeniesione na produkt finalny mogą go całkowicie eliminować z użyteczności oraz wywołać nieodwracalne szkody dla jego odbiorcy.

Kolejnym czynnikiem ryzyka wiążącym się z przebywaniem człowieka w strefie czystej typu cleanroom jest generowanie cząstek stałych (łuszczący się naskórek, włosy) lub bioaerozoli. To z kolei również można znacznie ograniczyć właściwymi ubraniami roboczymi oraz produktami, które je uzupełniają, tj. maseczkami, czepkami, rękawiczkami. Należy jednak zwrócić uwagę, aby wszystkie te elementy same w sobie nie wytwarzały zanieczyszczeń (np. tkanina odzieży roboczej), a dodatkowo stanowiły nieprzepuszczalną granicę między ciałem a środowiskiem zewnętrznym. Oczywiście prócz właściwego skompletowania ubrań roboczych istotne jest przestrzeganie ich prawidłowego zakładania, tak by spełniały one swoją rolę i nie przeszkadzały w wykonywaniu prac. Dbałość o wytwarzany produkt jest równie ważna, jak bezpieczeństwo pracownika, który ma z nim kontakt.

Czy cleanroom to tylko czyste pomieszczenie?

Pomieszczenie typu cleanroom to miejsce, w którym czystość jest nadrzędną wytyczną. Utrzymanie jej sklasyfikowanego poziomu przez dobór odpowiednich technologii może okazać się niewystarczające bez odpowiednio przygotowanych pracowników. Mogą oni świadomie i odpowiedzialnie zadbać o najwyższy poziom czystości stosując odpowiednie procedury ubierania odzieży roboczej oraz przestrzegając higieny osobistej.

Więcej informacji:
Sylwester Didyłowski
+48 506 365 624
sylwester.didylowski@bardusch.pl